tie bolts

برای پی بردن به اهمیت نقش tie bolts)tie rods)لازم است که ابتدا بدانیم که چه اتفاقی درون سیلندر موتور میفتد.

زمانیکه پیستون درست بعد از نقطه مرگ بالا قرار دارد ، فشار درون سیلندر می تواند تا بیش از ۱۴۰ بار افزایش یابد.این نیرو به سمت پایین وارد میشود و از طریق پیستون و conn-rod به میل لنگ بر روی پاکت یاتاقانها فشار وارد میکند.در همین زمان فشاری به سمت بالا وارد میشود و تلاش در بلند کردن سر سیلندر دارد.stud سر سیلندر که به entablature پیچ شده است از این اتفاق جلوگیری میکند و این نیروی رو به بالا سعی در بلند کردن entablature از فریم و فریم از bed plate میکند و باعث میشود پیچهای متصل شده تحت کشش قرار بگیرند.

زمانیکه پیستون به سمت پایین حرکت میکند ، فشار درون سیلندر افت میکند و زمانیکه جهت حرکت پیستون عوض میشود و به سمت بالا و در مرحله تراکم قرار میگیرد دوباره افزایش می یابد.این بدان معناست که پیچهای متصل شده همواره تحت استرسهای دوره ای هستند.بدلیل آنکه برای تحمل چنین استرسهایی طراحی نشده اند خیلی سریع میشکنند . پیامدهای جبران ناپذیری بوجود می آورند.

tie bolt

tie bolt

برای نگه داشتن bedplate ،فریم و entablature به یکدیگر بطور دقیق در مرحله تراکم و در مرحله انتقال نیروی حاصل از اختراق به  bedplate ، از tie bolt بلند که از این سه قسمت میگذرد نصب میشود که بصورت هیدرولیکی سفت میگردد.برای جلوگیری از خم شدن شاهتیرهای عرضی ، حتی الامکان تا جاییکه امکان دارد tie bolt را به مرکز میل لنگ عبور می دهند.بدلیل نزدیکی tiebolt  به میل لنگ در بعضی از موتورها ، jack bolt برای نگه داشتن cap یاتاقان اصلی بکار گرفته میشود که در این حالت دیگر نیازی به stud  نمی باشد.

کار کردن موتور با tie bolt شل باعث میشود پیچهایی که فریم ، bedplate و entablature را در یک راستا و بطور همتراز قرار میدهند بشکند.سطحهایی که ماشینکاری شده اند و بر روی هم قرار دارند ، بر روی یکدیگر ساییده و خورده شوند(fretting).هر زمان که این اتفاق بیفتد هم ترازی قسمتهای موتور از بین میرود.همچنین شل بودن آن باعث خم شدن شاهتیر عرضی میشود که این باعث ترک خوردن و از بین رفتن همترازی یاتاقان اصلی میشود.

زمانیکه ساییدگی بین سطوحی که بر روی هم قرار دارند بوجود آید و بعد از آن tiebolt سفت شود هم ترازی موتور از بین میرود.در این هنگام crossguid ، لاینر و stuffing box هم تراز نخواهند بود . ساییدگی در آن بطور چشمگیری افزایش میابد.چ.ن دیگر tie bolt بطور کامل پایین کشیده نمیشود نیرویی که بر آن وارد میشود باعث شکسته شدن آن میشود.اگر ساییدگی بوجود آید تنها راه حل ، آنست که فریم یا entablature خارج گردد و بطور کامل سطوح آن ماشینکاری شود که امری پر هزینه میباشد.

tiebolt میتواند در هنگام کار کردن بشکند.برای کاهش خطر شکسته شدن باید بطور مداوم سفتی و محکمی آن چک شود.نباید از حد مجاز سفتر شوند و به موتور نیز نباید بار زیادی وارد شود.اگر شکستگی اتفاق بیفتد این مسئله بسیار حادی نیست.چرا که موتور میتواند تحت مراقبت و در یک محدوده زمانی که بار موتور کاهش پیدا کرده به کار ادامه دهد.با توجه به موقعیت شکستگی ، میتوان برای بیرون کشیدن قسمت شکسته تصمیم گرفت.اگرچه بدترین حالت ممکن زمانی است که از وسط شکسته شود اما راه حلی برای آن نیز وجود دارد.یک راه اینست که قسمت شکسته شده بالایی به سمت بالا کشیده شود.سپس پیچ قسمت پایینی خارج گردد.کابل سیمی محکمی را حلقه کرده واز محفظه tiebolt عبور داده و در قسمت پایین آن قرار میدهیم.قسمت شکسته شده به سمت پایین کشیده میشود و هرگاه از محفظه اش بیرون آمد کلمپی به آن متصل شده و آنرا از بالا بیرون میکشیم.

tb2tb3

 

 

 

 

 

 

بر روی موتورهای MAN B&W MCC پیچهای tie bolt از bedplate عبور نمی کند و بجای آن یک جفت از tie bolt در هر سمت A فریم نصب شده که به شاهتیرهای عرضی پیچ شده است.این روش باعث کاهش اعوجاج bedplate در هنگام کار موتور میشود.

tiebolt

tiebolt

هنگام چک کرده سفتی tie bolt باید به دستورالعمل سازنده آن در مورد مقدار فشار سفت کردن جکهای هیدرولیک و ترتیب سفت کردن آنها مراجعه شود.ترتیب معمولی اینگونه است که از وسط شروع میشود و به دو سمت آن ادامه میابد و تمام پیچها بصورت جفتی چک میشود.در موتور MCC که دارای tiebolt دوتایی است استثنایی وجود دارد که از سمت جلوی موتور شروع میشود و به سمت عقب موتور تمام میشود.اگر موتور دارای یاتاقانهایی باشد که برای نگه داشتن آن از jack bolt استفاده میشود باید قبل از سفت کردن tie bolt شل شوند.

tiebolts

tiebolts

 

 
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

[uniplace_links]