برچسب:, , , , ,

piston

piston

ساختمان پیستون: {Reeds12 p83,Wharton p56} پیستون باید به اندازه کافی محکم باشد تا درمقابل فشار بالای...

piston

پیستون موتور چهارزمانه

پیستون در موتورهای سرعت متوسط که سوخت سنگین استفاده میکنند بصورت ترکیبی است.بطوریکه تاج و...

پیستون

پیستون از ۳ قسمت اصلی تشکیل شده است: تاج پیستون(pistion crown) دامن پیستون(skirt) رینگِ پیستون    ...