hold

holding down bolts شرایط آنها و روشهای بازدید و نگهداری

Holding Down Bolts:

{Wharton p80 , Reeds12 p38}

Holding Down Bolts

 • این پیچها bed plate را در tank top محکم میکنند.
 • در موتورهای بزرگ سرعت پایین ، عموما از پیچهای بزرگتر استفاده میشود که پیش از نصب توسط نیروی هیدرولیک تحت فشار قرار میگیرند.مزیت پیچهای بلند اینست که الاستیسیته بالایی دارند و کمتر ترک میخورند.
 • Nutها بوسیله نیروی هیدرولیک و به ترتیب مشخصی محکم میشوند تا حداقل استرس ب آنها وارد گردد.استحکام این پیچها باید در برنامه هایی منظم توسط نیروی هیدرولیک مورد بازبینی مجدد قرار گیرد.
 • این پیچها باید توانایی مقاومت در برابر نیروهای کششی را داشته باشد و نباید هیچگاه تحت sheer stress قرار گیرد.

Holding Down Bolts1

 • جایگاه نصب این پیچها توسط چکهای کناری و چکهای انتهایی حفظ میشود.تعداد چکهای کناری موجود به طول موتور بستگی دارد.
 • علاوه بر بازدیدهای منظم دوره ای ، هنگام عبور از دریایی یا بروز آسیبهای بزرگ در موتور ، پیچها باید بصورت فوق برنامه مورد بازدید قرار گیرد.
 • در محل عبور پیچ ، برای جلوگیری از نشتی ، از sealing استفاده میکنند که به صورت o’ring نصب میگردد.
 • هنگام نصب sealing باید clearance کافی در نظر گرفته شود تا انبساط موتور در هنگام کار به آن صدمه وارد نکند.
 • کاگر holding down bolt خاصیت ارتجاعی (resilience) داشته باشد بهتر میتواند تراست را به پایین منتقل کند.برای افزایش این خاصیت در پیچ ، قطر آنرا کم و طول آن را زیاد میکنند.

Holding Down Bolts2

 • نصب اولیه بسیار مهم است.چرا که اگر به خوبی انجام نشود باعث بروز مشکلاتی میشود که در ادامه به آنها اشاره میشود:
 1. پیچ خوردن و سایش(fretting) در چکها ، فنداسیون و bed plate .
 2. گشاد کردن(slacking) و شکستن پیچها
 3. پیش آمدن بدترین حالت ممکن در تراز موتور.
 • برای نگهداشتن همترازی ، تمام پیچها باید بطور مرتب مورد بازدید قرار گیرند که tension صحیح داشته باشند و مشکلات فوق در آنها پدیدار نشده باشد.
 • سطح bed plate و سطح زیر tank top ، جایی که با مهره پیچها در تماس قرار میگیرد را کاملا موازی تراشکاری میکنند تا مطمئن شوند هیچ bending stress به پیچها وارد نمیشود.پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

[uniplace_links]