دسته:سیستم استارتینگ

automatic starting air

استارت معکوس موتور اصلی کشتی

استارت معکوس موتور اصلی کشتی در بیشتر مواقع مورد نیاز میباشد که جهت چرخش پروانه باید تغییر...

bursting disc

انفجار در هوای استارت موتور کشتی

انفجار هوای استارت اینگونه تعریف میشود که اگر مواد سوختی به هر ترتیبی ر اهی بیابند تا وارد...

timing

زمان بندی باز بودن والو استارت

زمان بندی باز بودن والو استارت باید به گونه ای باشد که سیلندرهای مختلف با یکدیگر اندکی Overlap...

سيستم استارت موتور كشتي

سیستم استارت موتور اصلی کشتی-۲

سیستم استارت موتور اصلی کشتی در موتورهای مختلف و با توجه به نوع و مدل آنها متفاوت میباشد. در...

سستم هواي استارت

سیستم استارت موتور اصلی کشتی-۱

سیستم استارت کشتی در تمام انواع موتورهای کوچک و بزرگ، به فرایندی اطلاق میشود که میل لنگ را به...