دسته:اصول مقدماتی

man_bw_6s60mc

اجزای تشکیل دهنده موتور

اجزای تشکیل دهنده موتور را می توان در شکل زیر مشاهده کرد که هر قسمت با شماره مشخص شده است.

turbocharger

توربوشارژر

در موتورهای دوزمانه کراس هد باید هوایی با فشار بالاتر از فشار اتمسفر وارد موتور شود تا موتور...

fuelvalve

انژکتور موتور دیزل دوزمانه

سوخت بوسیله پمپ سوخت به سمت انژکتورها فرستاده میشود.سوخت برای اینکه در زمان مناسب بطور کامل...

main_engine

مقدمه ای بر موتورهای دوزمانه کراس هد(cross head engine)

در موتورهای دو زمانه ترانک که سیلندر توسط چرخش میل لنگ روغنکاری مشود در نقطه مرگ بالا قسمت...

تایمینگ

تایمینگ موتورهای دو زمانه

  ۱-۲:مرحله تراکم ۲-۳:مرحله پاشش سوخت ۳-۴:مرحله قدرت ۴-۵:مرحله خروج گازهای احتراق...

l58_64_start_air_system_2

سیستم هوای استارت(air starting system)

هوای  فشرده با فشار بالا برای استارت زدن موتورهای دریایی بزرگ بکار میرود.زمانیکه پیستون در...

oil-system

سیستم روغنکاری موتور دیزل

موضوعی که برای روغن موتورهای دریایی حائز اهمیت است خنک شدن آن میباشد.روغن از مخزن موتور(sump)که...

s_fresh_water

سیستم خنک کاری موتور دیزل کشتی

اگرچه آب دریا به وفور در دسترس است اما موتورهای دیزل دریایی بطور مستقیم برای خنک کاری قسمتهای...

2stroke

مقدمه ای بر موتورهای دیزل دو زمانه

برای افراد تحت آموزش شاید کمی عجیب باشد که موتورهای  دیزل بزرگ بر اساس سیکل دو زمانه کار...

types-of-scavenging

مقدمه ای بر سیسیتم تنفسی یکطرفه و چرخشی(uniflow and loop scavenging)

scavenging پروسه ای است که در آن هوا در یک فشار بالاتر از فشار اتمسفر برای خارج کردن گازهای حاصل از...

two stroke

مقدمه موتورهای دیزل