پمپ سوخت

پمپ سوخت

سوخت در فشار بالا به داخل محفظه احتراق پاشیده میشود که در این فشار بالا باید بطور کامل و درست اسپری شود.تزریق سوخت در یک زمان بسیار کم اتفاق میفتد که این زمان باید بدون اشتباه کنترل شود.پاشش زود و یا دیر سوخت باعث کاهش قدرت موتور میشود و به موتور صدمه میزند.زمان و تایمینگ پاشش سوخت بسیار حیاتی برای موتور است و چون سوخت در زمان مناسب باید پاشیده شود لذا بادامکها که بر روی میل بادامک نصب شده اند این وظیفه را بر عهده دارند که با میل لنگ میچرخند و پمپ سوخت را به کار میاندازند.برای هر سیلندر یک پمپ سوخت و بادامک جداگانه وجود دارد.

simple_fuel_pump

تصویر از سایت marinediesels.info

پلانجر درون بَرل(barrel) به سمت بالا و پایین حرکت میکند که این حرکت بالا و پایین بوسیله بادامکها با چرخش آن انجام میشود.زمانیکه پلانجر درون بَرل بالا میرود فشار سوخت درون بَرل بالای پلانجر به سرعت افزایش میابد.سپس سوخت پرفشار اتژکتور را باز میکند و سوخت به صورت مه پاش در سیلندر پاشیده میشود.این نکته قابل توجه است که سوخت تنها زمانی پاشیده میشود که پلانجر به سمت بالا حرکت میکند زمانیکه به نقطه بالایی بادامک میرسد.

توضیحات بالا در واقع اصول اولیه طرز کار پمپ سوخت است.هرچند که با توضیحات بالا سوخت به مقدار یکسان پاشیده میشود که در هنگام استارت موتور سرعت زیاد خواهد بود بنابراین از گاورنر استفتده میشود.

دو روش برای پاشش سوخت وجود دارد.۱:پمپ سوخت هلیکس ۲:پمپ سوخت کنترل با ولو

پمپ سوخت هلیکس

barel plunjer

بر روی پلانجر یک مارپیچ(helix) ماشینکاری شده است که دارای یک شیار عمودی و یه شیار حلقوی در ابتدای منحنی هلیکس است.پلانجر حرکت رفت و برگشتی درون بَرل دارد که درون بدنه پمپ قرار دارد.اسپیل پورت روی بدنه سوراخ شده است که به ساکشن پمپ متصل است.این سوراخها زمانیکه پلانجر در پایین ترین قسمت خود است دقیقا بالای پلانجر میفتد.پلانجر به اسلیو(sleeve)متصل است.اطراف اسلیو چرخ دنده دارد(پینیون) که ماشینکاری شده است.پینیون با میله دنده دار درگیر میشود که میتواند پلانجر را درون بَرل بچرخاند.میله دنده دار به گاورنر موتور متصل است.

از زمانیکه  پلانجر درون بَرل به سمت بالا حرکت میکند تزریق شروع میشود تا زمانیکه پلانجر اسپیل پورت را بپوشاند و فشار بالا میرود.با حرکت رو به پایین پلانجر به محض اینکه هلیکس یا شیار روی پلانجر از مقابل اسپیل پورت عبور کند فشار بالای پلانجر افت میکند.بنابراین میتوان فهمید که مقدار سوختی که به سیلندر پاشیده میشود بستگی به موقعیت هلیکس روی پلانجر به اسپیل پورت دراد.زمانیکه شیار عمودی روی پلانجر در یک امتداد با اسپیل پورت باشد هیچگونه تزریقی به داخل سیلندر انجام نمیشود و موتور میایستد.

plunjer

اغلب پمپها دارای دو هلیکس روی پلانجر هستند که در دو طرف هم قرار دارند.این کار باعث تعادل روی پلانجر میشود.

پلانجر با دقت بسیار بالا ماشینکاری میشود که درون بَرل حرکت رفت و برگشتی دارد و باید با آن جفت شود.خوردگی ناشی از وجود ذرات ناخالصی در سوخت باعث میشود که زمان زیادتری اتفاق بیفتد تا فشار لازم برای تزریق ایجاد شود.خوردگی ناشی از فرسایش نیز روی پلانجر و لبه هلیکس و اسپیل پورت اتفاق میفتد.این دو خوردگی به همراه خوردگی در بَرل و پلانجر باعث میشود تایمینگ تزریق عقب بیفتد که در این مورد لازم است تنظیماتی انجام شود.

scroll pump

در پمپ سوخت هلیکال که توضیح داده شد اگرچه پایان تزریق متفاوت است ولی شروع تزریق ثابت است(زمانیکه بالای پلانجر اسپیل پورت را میپوشاند).سوخت با کیفیتهای مختلف ممکن است به تغییر تایمینگ رو به عقب یا جلو نیاز داشته باشد.چرا که اگر تایمینگ تزریق جلو برود زمانیکه موتور در باری کمتر از ماکزیمم نرخ کاری خود باشد آنگاه در مصرف سوخت صرفه جویی خواهیم داشت.

این روش تغییر در تایمینگ تزریق معروف به VIT(Variable Injection Timing)است که در شکل بالا آمده است.در پایین بَرل دنده ای ماشینکاری شده است.در این قسمت اسلیو وجود دارد که با پینیون و میله دنده دار میچرخد.بَرل آزادانه درون پوسته پمپ بالا و پایین میرود اما نمیتواند بچرخد.این بدان معناست که اسلیو با میله دنده دار مخصوص VIT میچرخد که موقعیت اسپیل پورت نسبت به بَرل تغییر پیدا میکند بنابراین شروع تزریق متغیر خواهیم داشت.

پمپ سوخت کنترل شونده با ولو

روش دوم کنترل مقدار سوخت با ساکشن و اسپیل ولو است که با پوش راد کار میکند.روش کار با توجه به عکس زیر چنین است.

valve control pump

یک پلانجر ساده درون بَرل بالا و پایین میرود.وقتی پلانجر به سمت بالا و پایین میرود دو میله الا کلنگی پوش رادها را تکان میدهند که ساکشن و اسپیل ولو را باز میکند.زمانیکه بادامک در قسمت مسطح خود است ساکشن ولو باز و اسپیل ولو بسته است.زمانیکه پلانجر به سمت بالا حرکت میکند پوش رادِ ساکشن ولو به سمت پایین حرکت میکند و ساکشن ولو بسته میشود.سپس تزریق شروع میشود و سوخت از طریق شیر یک طرفه به سمت انژکتورها میرود.همانطور که پلانجر به سمت بالا حرکت میکند پوش رادِ اسپیل ولو آنرا (اسپیل ولو)باز میکند فشار بالای پلانجر خالی میشود و تزریق قطع میشود.

مقدار سوختی که خارج میشود با تغییر نقطه اهرم بازوی الاکلنگی اپیل ولو تغییر میکند.این امر باعث میشود که اسپیل ولو زودتر یا دیرتر باز شود.

با تغییر موقعیت نقطه اهرم بازوی الاکلنگی ساکشن ولو ، شروع تزریق میتواند بطور مشابه کنترل شود که در این حال میتوان گفت که از سیستم VIT  استفاده میشود.

این پمپ مشکل فرسایش پمپ هلیکس را ندارد ولی خوردگی ناشی از ذرات موجود در سوخت همچنان بازدهی موتور را کاهش میدهد.تعمیر و نگهداری منظم ولو و سیتها در این پمپ لازم است.

روش دوم کنترل مقدار سوخت با ساکشن و اسپیل ولو است که با پوش راد کار میکند.روش کار با توجه به عکس زیر چنین است.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

[uniplace_links]