valve type

پمپ سوخت موتور دیزل سولزر سرعت پایینپمپ سوخت در موتور دیزل سولزر سرعت پایین از نوع ولو (valve type) میباشند که طراحی خاص خد را دارند.در این نوع طراحی ، هر دو سیلندر دارای یک باکس پمپ سوخت هستند.

Valve type:

{Reeds12 p116}

valve type

در سیستم شکل بالا، پلانجر به cam follower متصل شده است.پلانجر سبب حرکت دادن د اهرمی میشود که به آنها متصل است.هر کدام از این اهرمها یکی از ولوها را کنترل مینماید.

تکیه گاه اهرمها به نحوی تعبیه شده که جهت باز و بسته شدن ولوها همواره مختلف باشد  هیچگاه  همزمان گشوده نشوند. به عنوان مثال در شکل زیر وقتی پلانجر به سمت بالا در حرکت است، ساکشن ولو به سمت پایین حرکت میکند و اسپیل ولو به سمت بالا.

پیستون هر کدام از ولوها اندکی لقی دارد تا به محض بالا آمدن پلانجر شروع به باز شدن نکند.

هر دو ولو از بالا تحت فشار فنر میباشند.

در این نوع پمپ سوخت وجود یک relief valve الزامی است که در شکل زیر لحاظ نشده است.

valve type procuder

تشریح عملکرد سیستم:

  • در شکل ۱، پلانجر به سمت پایین در حال حرکت است. ساکشن ولو باز میباشد و سوخت به داخل پمپ راه میابد.
  • در شکل ۲، پلانجر به پایینترین نقطه خود رسیده و به سمت بالا در حرکت است. به خاطر وجود لقی در اهرمها ، تا باز شدن اسپیل ولو و بسته شدن ساکشن ولو ، اندکی تاخیر به وجود میاید. در این مرحله ساکشن ولو همچنان باز است و مقداری از سوخت داخل پمپ مجددا به مبدا خود باز میگردد.
  • در شکل ۳، پلانجر به سمت بالا در حرکت است. ساکشن ولو بسته شده و اسپیل ولو هنوز باز نشده است. داخل پمپ فشار بالا میرود و چون هر دو مسیر بسته است با فشار به سمت انژکتور فرستاده میشود.
  • در شکل ۴، پلانجر همچنان به سمت بالا در حرکت است و این بار اسپیل ولو را گشوده است. با باز شدن این مسیر ، فشار سیستم افت پیدا میکند و سوخت باقیمانده از اسپیل ولو خارج میشود.

تغییر تایمینگ و کنترل میزان سوخت به یکی از روشهای زیر انجام میگیرد:

  • بوسیله تغییر مکان تکیه گاه ها میتوان زمان باز و بسته شدن ولوها را تغییر داد.برای تغییر تایمینگ ، ساکشن ولو را دستکاری میکنند و برای تغییر دبی سوخت پمپ شده ، زمان باز شدن اسپیل ولو را تنظیم مینمایند.
  • بوسیله تغییر زاویه cam نسبت به cam shaft.
  • بوسیله پوش راد.

در طراحی های جدید این امکان وجود دارد که وقتی موتور خاموش است ، سوخت با فشار پایین(در حدود ۷ بار) به انژکتور برود و بازگردد و بدین ترتیب سوخت گرم باقی بماند.

در پمپ سوختهای ولو تایپ این امکان بدین صورت لحاظ شده است که در زمان خاموش بودن موتور ، میتوان پمپ تامین سوخت را روشن نگهداشت.بدین ترتیب سوخت با فشار ۷ بار به داخل پمپ سوخت میرسد و با فرض باز بودن ساکشن ولو آزادانه از مسیر خروجی که یه شیر یکطرفه است عبور کند و به انژکتور برسد.طبیعی است که این فشار برای تزریق سوخت کافی نیست و در یک مسیر بسته میچرخد و به سیستم باز میگردد.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

[uniplace_links]