camshaft-4

شفت بادامک

 

شفت بادامک موتور چهرزمانه سرعت متوسط

روشهای مختلف متعددی برای ساخت میل بادامک موتورهای چهارزمانه سرعت متوسط وجود دارد.در موتورهای کوچکتر میل بادامک ممکن است بصورت آهنگری یکپارچه با بادامک ساخته میشود.

روش دیگر اینست که میل بادامک میتواند از یک قسمت استوانه ای ساخته شود که هر قسمت استوانه ای شامل بادامک سوخت،هوا و دود به همراه یک فلنج در دو انتها میباشد.بنابراین هر قسمت میتواند برای هر سیلندر بکار رود،تعداد سوراخ برای پیچهای نصب کننده در فلنج باید به اندازه کافی باشد تا به بادامک برای تنظیم تایمینگ برای هر سیلندر اجازه داده شود.بعنوان مثال برای موتور شش سیلندر باید شش فضا برای فلنجها وجود داشته باشد.بادامکها باید به اندازه کافی سخت باشند تا برای خوردگی و سایش در برابر ناخالصی های موجود در روغن مقاوم باشند.همچنین باید به اندازه کافی در برابر متلاشی شدن ناشی از بار ناگهانی مقاوم باشد.سطح بادامکها بوسیله نیترید کردن سخت میشوند.

شفت بادامک موتور چهارزمانه سرعت متوسط

در موتورهای بزرگتر معمول است که بادامک و میل بادامک را بطور جدا میسازند.بادامکهای فولادی که نیترید شده هستند بر روی یک شفت فولادی بصورت هیدرولیکی یا گرمایی شرینک میشوند.اگر تمام شفت بادامک به یک سایز باشد جا زدن بادامک به روش بالا بسیار سخت و تقریبا غیر ممکن است.برای غلبه بر این مشکل طول شفت را به صورت پله ای میسازند.بطوریکه در ابتدای شفت قطر آن کمتر و در انتها قطر بیشتر است.بنابراین جا زدن بادامک انتهایی با گذشتن از طول باریکتر از قطرش راحتتر خواهد بود.به همین طریق تمام بادامکها را جا میزنند و در موقعیت مناسب و تایمینگ درست قرار میدهند.

خار معمولا برای جا زدن بادامک بکار نمیرود زیرا میتواند محلی برای افزایش استرس باشد.

بسیاری از موتورهای سرعت متوسط تنها در یک جهت میچرخند.این موضوع بدین دلیل است که که یا بعنوان محرک یک ژنراتور بکار میرود و یا بعنوان یک سیستم رانش اصلی بکار میرود که از سیستم کنترل کننده گام پروانه استفاده میشود.در جاییکه که موتور بصورت معکوس میچرخد دو سری بادامک روی شفت وجود دراد،یکی در حرکت به سمت جلو و دیگری در جهت حرکت به سمت عقب.

معکوس کردن شفت بادامک

برای معکوس کردن جهت چرخش موتور،فشار روغن به یک سمت پیستون هیدرولیکی که به شفت بادامک متصل است هدایت میشود.تمام شفت در جهت محور حرکت میکند و پیرو بادامک را بالا و پایین میکند تا بادامک جلو و عقب را متصل کند.

شفت بادامک بوسیله زنجیر و یا بوسیله چرخ دنده به میل لنگ متصل میشود.چون موتور چهارزمانه است ، شفت بادامک در نصف سرعت میل لنگ خواهد چرخید.(سوپاپها و پمپ سوخت یکبار برای دو دور چرخش میل لنگ کار میکند).

بادامک صدمه دیده

در جاییکه بادامک روی شفت بصورت شرینک قرار داده شده باشد،در صورت صدمه دیدن بادامک و اجبار در تعویض آن،بادامک باید بریده شود تا بتوان آنرا خارج کرد.در حین برش باید مراقب بود که از صدمه زدن به شفت و بادامک پرهیز شود.برای جا زدن بادامک آنرا در دو نیمه به شفت پیچ میکنند و تایمینگ را چک میکنند.

شکل بالا یک بادامک سوخت از موتور ZA40 است که با ماشین برش به دو قسمت بریده شده است.شیارهایی که درون بادامک است برای پخش کردن روغن هیدرولیکی است که هنگام جا زدن از آن استفاده میشود.روغن هیدرولیک باعث انبساط بادامک میشود که جا انداختن آنرا ساده میکند.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

[uniplace_links]