سستم هواي استارت

سیستم استارت موتور اصلی کشتی-۱سیستم استارت کشتی در تمام انواع موتورهای کوچک و بزرگ، به فرایندی اطلاق میشود که میل لنگ را به ترتیبی بچرخاند و به سرعتی مطلوب برساند تا Aspiration وتزریق سوخت برای بار نخست انجام گیرد.

سیستم هوای استارت

روشهای متداول starting:

سیستم استارت کشتی در تمام انواع موتورهای کوچک و بزرگ، به فرایندی اطلاق میشود که میل لنگ را به ترتیبی بچرخاند و به سرعتی مطلوب برساند تا Aspiration وتزریق سوخت برای بار نخست انجام گیرد و آنگاه موتور به روال معمول به کار خود ادامه دهد، برای چرخاندن ابتدایی شفت استفاده از راه های زیر متداول است:

 1. استفاده از یک الکتروموتور کوچک مانند آنچه در اتوموبیلها استفاده میشود.نیرو در این روش مستقیما به شفت اعمال میشود. طبیعی است که این روش تنها برای موتورهای کوچک قابل اجرا است.
 • ژنراتور اضطراری معمولا مجهز به این سیستم برای Auto Starting میباشد.
 1. استفاده از نیروی هیدرولیک مانند آنچه در ژنراتور اضطراری استفاده میشود.در این روش نیرو به Gear مخصوصی که به شفت متصل است اعمال میشود.
 2. استفاده از هوای فشرده مانند آنچه در موتور های بزرگ استفاده میشود، در این روش نیرو مستقیما به بالای پیستون اعمال میشود.

تشریح فراینددر موتور های بزرگ:

#  اگر قرار باشد موتور به وسیله هوای فشرده استارت بخورد سیستم starting باید شامل قابلیتهای زیر باشد:

 • وسیله ای برای تولید هوای فشرده.(Air compressor)
 • وسیله ای برای نگهداری هوای فشرده(Air Bottle)
 • امکاناتی برای انتقال هوای فشرده تا روی موتور.
 • امکاناتی برای تزریق هوای فشرده روی پیستون.(Starting Valve)
 • امکاناتی برای انتخاب سیلندر مناسب جهت اعمال هوای فشرده،(Starting Cam Shaft)
 • امکاناتی برای کنترل Starting Valve.(Pilot Valve)
 • وسیله ای که جهت هوای کنترل را تعیین کند.(Air Distributor)

# علاوه بر امکاناتی که از آنها یاد شد مثل هر سیستم دیگری که با فشار بالا کار میکند ابزارهایی برای pressure relieving  مورد نیاز است.

Starting Valve:

# شکل زیر نمایی است از یک Starting Valve که در موتور اصلی استفاده میشود.

سیستم استارت کشتی

# هوای استارت از وسط وارد میشود وپیستون رابا نیرویی یکسان به بالا و پایین میراند بنابراین اتفاقی نمیافتد.

# پیستون به دلیل وجود فنرها و همچنین به خاطر حضور زائده بالایی پس از حرکت سر جای خود مینشیند.

#فشار فنر این Valve را به صورت Normally Close در اورده است.

#هوای پایلوت به دستورAir Distributor تنها روی همان پیستونی که قرار است حرکت کند وارد میشود.بنابراین بدون ورود هوای پایلوت هیچ اتفاقی در سایر Valveها نمیافتد.

#زائدهای سمت راست برای Lubrication تعبیه شده اند.

#Leakکردن Starting Valve میتواند باعث انفجار شود.

# گرم بودن Starting Valveهنگام کار موتور نشان دهنده  Laeky بودن آن است.

اگر هنگام خاموش بودن موتور بخواهیم این مورد را آزمایش کنیم کافی است Air Cock ها را باز کنیم و هوا را به Starting Valve ها وصل کنیم، در این حالت شنیده شدن صدا از Air Cockنشان دهنده Leaky بودن Starting Valveاست.
One thought on “سیستم استارت موتور اصلی کشتی-۱

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

[uniplace_links]